Monitorim i automatizuar ne distance

Monitorim i automatizuar ne distanceZgjidhje e automatizuar monitorimi per Dhoma Teknike, Dhoma Serverash, Dhoma Frigoriferike, Ambjente Industriale, Ambjente Konservimi, Arkiva, etj, duke reduktuar kostot e mirmbajtjes dhe kohes se dedikuar. Platforma jone i jep zgjidhje problemeve te monitorimit duke kombinuar sensoret dhe kontrollerin wireless me platformen dhe aplikacionet e monitorimit, raportim dhe njoftime ne kohe reale.

Read Article

Monitorimi video ne Cloud per bizneset

Monitorimi Video ne Cloud per BiznesetNë epokën e COVID-19 një numër i konsiderueshëm biznesesh të cilat kanë ndaluar apo kufizuar aktvitetin, kanë raportuar vjedhje të shumta të asseteve me vlerë brënda ambjenteve të punes. Kjo gjë ka cuar në marrjen e masave imediate në monitorimin e ambjenteve në distancë.

Read Article

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.