Careers

If you are interested in becoming a part of the CSP team, please browse our current openings and apply online for a position today.

Mundësi punësimi - Specialist në fushën e Automatizimeve

CSP Sh.p.k, kërkon të punësojë 1 (një) Inxhinier në fushën e Teknologjisë së Automatizimeve, i cili do të jetë pjesë e Departamentit Teknik dhe do të angazhohet ne detyrat dhe pergjegjesiste e përcaktuara.

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj të plotë duke përfshirë një letër motivimi dhe CV, brenda datës 30/04/2021 në emailin: info@csp.al

Për më shumë detaje rreth pozicionit të punës: Specialist Automatizimi

Mundësi punësimi - Specialist ne fushen e Energjise se Rinovueshme

CSP Sh.p.k kërkon të punësojë 1 (një) Specialist ne fushen e Energjise se Rinovueshme i cili do të jetë pjesë e Departamentit të Projektim dhe Zbatim te Energjisë së Rinovueshme dhe do të angazhohet në detyrat dhe përgjegjësitë e përcaktuara.

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj të plotë duke përfshirë një letër motivimi dhe CV, brenda datës 30/10/2021 në emailin: info@csp.al

Për më shumë detaje rreth pozicionit të punës: Specialist ne fushen e Energjise se Rinovueshme

Mundësi punësimi - Teknik i Përgjithshëm

CSP Sh.p.k kërkon të punësojë 2 (dy) Teknikë të Përgjithshëm (Instalator) për pajisje dhe sisteme të ndryshme.

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj të plotë duke përfshirë një letër motivimi dhe CV, brenda datës 30/11/2020 në emailin: info@csp.al

Për më shumë detaje rreth pozicionit të punës: Teknik i Përgjithshëm