Shërbimi i Monitorimit Video & GPS të Flotës së Automjeteve në Kohë Reale

Monitorim i automatizuar ne distance

CSP sjell në tregun Shqiptar zgjidhjen ideale të monitorimit video dhe GPS të automjeteve, furgonave, autobusëve, kamionëve etj duke përdorur risitë e fundit teknologjike.

Ky sistem inteligjent inkorporon në vetvete shumë elemente si:

  • - Monitorim në kohë reale “Live” nëpërmjet kamerave të automjeteve tuaja, duke përdorur teknologjinë e trasmetimit të të dhënave 4G, 4G+.
  • - Ruajtja e pronës tuaj nga shoferë apo persona të tjerë të papërgjegjshëm që mund t’i shkaktojnë dëmtime automjeteve.Monitorim në kohë reale të vendodhjes së automjetit nëpërmjet lokalizimit GPS.- Sistemi ofron mundësinë që të keni një hartë të saktë të intinerarit që automjeti ka ndjekur.
  • - Ofron mundësi maksimale për të gjetur fajtorin në rast aksidenti duke përdorur Kamera dhe sensorë.
  • - Mundësi për tu vendosur në cdo tipologji automjeti, fugoni, autobusi dhe kamioni.

Read Article





Video Surveillance Solutions

Solution Video SecurityA video surveillance system is a critical component of a comprehensive security strategy.

CSP is proud to offer the experience and expertise to design, install, service, and monitor a system that will fit your unique business needs, as well as integrate with your existing systems.

Whether you’re looking for basic local video surveillance systems or looking for your system to do more for your business, CSP can deliver the solution you need.





LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.