New Line of PIR and Dual-Tech (PIR + MW) Detectors

Monitorim i automatizuar ne distance

Ky sistem alarmi është krijuar për të mbrojtur të gjithë llojet e ambienteve, si brenda(indoor) ashtu edhe jashtë(outdoor) duke përdorur teknologjinë e detektimit perde. Kjo teknologji mundëson monitorimin e një sipërfaqje të caktuar si: hyrjen e shtëpisë, murin rrethues, balkonin etj.

Read Article

New Line Of PIR and Dual-Tech (PIR + MW) Detectors

Monitorim i automatizuar ne distance

Ky sistem alarmi është krijuar për të mbrojtur të gjithë llojet e ambienteve, si brenda(indoor) ashtu edhe jashtë(outdoor) duke përdorur teknologjinë e detektimit perde. Kjo teknologji mundëson monitorimin e një sipërfaqje të caktuar si: hyrjen e shtëpisë, murin rrethues, balkonin etj.

Read Article

Wireless Smoke and Heat Detector

Monitorim i automatizuar ne distance

Pajisja ASD-200 zbulon me njehere shenja të zjarrit. Funksionon si pjesë e sistemit wireless 2-way ABAX 2 / ABAX. Në ABAX 2, komunikimi me radio është i enkriptuar sipas metodes AES.

Detektori është i pajisur me një sensor fotoelektrik të dukshëm të tymit të vendosur në një dhomë matëse te posacme, design-i unik i të cilit siguron ndjeshmëri të lartë të detektorit. Filtri iprecizionit inox Hexamesh parandalon grimcat e papastërtisë dhe insektet e vogla që të hyjnë në dhomë. ASD-200 gjithashtu ka një sensor termik që reagon në tejkalimin e pragut ose gjatë një rritje të papritur të temperaturës. Alarmi sinjalizohet në mënyrë akustike dhe optike. Përveç kësaj, detektori kontrollon gjendjen e dhomës optike: nëse bllokohet nga pluhuri, LED tregon se kërkohet mirëmbajtje.

Read Article

Wireless Access Point with USB Charger

Monitorim i automatizuar ne distance

Featuring attractive in-wall design, the WDAP-W750E can be firmly installed into the wall via the standard 86 x 86 mm European outlet box, which makes electrical wiring invisible and convenient for room installation without affecting the original interior design. It is ideal for hotels, residences, hospitals and more to establish any kind of wireless network. It supports multiple wireless communication connectivity such as AP, Gateway, Repeater, Super WDS (Point-to-Point (PtP) and WDS Pointto-Multipoint (PtMP), allowing users to comprehensively experience various applications.

Read Article

Industrial 4 Port Injector Hub

Monitorim i automatizuar ne distance

PLANET IPOE-470 IEEE 802.3bt PoE ++ përmban katër porta 10/100 / 1000BASE-T 95 vat 802.3bt tip-4 PoE ++. Me një buxhet të përgjithshëm PoE prej 240 watt, ai jep energji 802.3bt PoE ++ mbi kabllot Ethernet UTP.
Seria IPOE-470 ofron një zgjidhje të shpejtë, të sigurt dhe eficente të rrjetit 802.3bt PoE ++ për bizneset e vogla dhe ndërmarrjet. Eshtë krijuar për të azhornuar në mënyrë të përsosur një infrastrukturë ekzistuese të rrjetit në sistemin 802.3bt PoE ++ pa zëvendësuar switchet Ethernet ekzistues dhe gjithashtu mundëson centralizimin e furnizimit me energji elektrike.

Read Article

Subcategories

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.