Implementimi i IoT për matjen e kualitetit të ajrit

Monitorim i automatizuar ne distanceCSP sjell për tregun vendas zgjidhjen ideale për matjen e parametrave të ajrit nëpërmjet teknologjisë IoT. Me anë të vetëm një sensori bëhet e mundur matja në mënyrë precize e 14 indikatorëve kyc që përcaktojë cilësinë e ajrit në një ambient të mbyllur: temperatura, lagështira, oksigjeni, dioksidi i karbonit, monoksidi i karbonit, VOC, azoti, nitratet, sulfatet dhe shumë parametra të tjerë. Leximit nga sensori në kohë reale dërgohen në serverin qendror duke përdorur teknologjinë LoRa Wireless, ku të dhënat vizualizohen dhe analizohen.

Read Article

 

Menaxhimi i Kohës CSP

Monitorim i automatizuar ne distanceMenaxhimi i Kohës CSP është një program i fuqishëm i menaxhimit dhe matjes së kohës së punonjësve e cila siguron një komunikim në kohë reale me paisjet e komunikimit nërmjet Internetit/Wi-Fi/GPRS/3G. Ajo punon si një hapësirë private e cila i ofrohet punonjësve me vetë-shërbim nërmjet aplikimit në web apo mobile. Menaxhimi i Kohës CSP mund të aksesohet dhe menaxhohet nga disa nivele përdoruesish dhe administruesish nga cdo vend dhe në cdo kohë. Ky aplikacion mund të menaxhojë lehtësisht me qindra paisje dhe mijëra punonjës si dhe transaksionet e tyre. Menaxhimi i Kohës CSP vjen me një ndërfaqje  thjeshtë dhe praktike e cila menaxhon oraret, turnet, skedulimet dhe gjeneron raporte nga më të ndryshmet.

Read Article

 

Industrial SFP Media Converter

Monitorim i automatizuar ne distance

PLANET IGT-1205AT Industrial Gigabit Media Converter offers full port Gigabit speed. It provides very high reliability and security features to make sure the continuous operation in harsh environments such as control cabinet of transportation, factory, outdoors and places where extreme low or high temperatures can be experienced. Moreover, the IGT-1205AT is also compatible with 100Mbps and 1000Mbps SFP transceivers to provide a strong, stable and long-distance connection and flexible industrial networking deployment.

Read Article

 

Panelet e kontrollit Versa për sigurinë e Shtëpive ose Zyrave tuaja

Monitorim i automatizuar ne distancePanelet Versa paraqesin një zgjidhje që do t’ju lejojë të siguroni një apartament ose një zyrë nga cdo rrezik potencial. Ky sistem do të kujdeset jo vetëm për t’ju ofruar mbrojtjen e duhur, por gjithashtu do ti mundësoj përdoruesit të ndihet i qetë për sigurinë e pronës që ai disponon. Me grafikët intuitivë të tastierës touchscreen do ta keni të lehtë të zgjidhni funksione të ndryshme që sistemi ofron vetëm me një klikim. Nëpërmjet vetëm një telekomande ju do të keni mundësinë të komandoni në distancë disa komponentë të sistemit, si: aktivizimi/c'aktivizimi i sistemit, hapja/mbyllja e derës së garazhit, komandimi i grilave, perdeve etj.

Read Article

 

Sistemi i matjes së pjesëmarrjes për punonjësit i bazuar në Cloud

Monitorim i automatizuar ne distanceMenaxhimi i pjesëmarrjes së punonjësve është shumë i rëndësishëm në cdo organizatë pasi mund të përcaktojë nëse një biznes do të jetë i suksesshëm në të ardhmen. Gjithashtu mbetet thelbësore që sistemi të jetë i aftë ti ofroj klientit mundësinë që informacionin që ka mbledhur dhe përpunuar t’ja ofrojë në cdo kohë dhe rrethanë pavarësisht se ku klienti ndodhet. CSP ofron një zgjidhje të plotë për sistemin e matjes së pjesëmarrjes dhe akses kontrollit bazuar në teknologjinë cloud.

Read Article

 

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.