Teknologjia e numërimit të personave

Monitorim i automatizuar ne distance

Sistem inteligjent që përdoret për të matur popullimin në një ambjent të caktuar dhe për të patur një shfrytëzim sa më eficent të hapsirës fizike.

Karakteristika të sistemit:

Monitorim i grumbullimit të njerëzve nëpërmjet një dashboard-i të thjeshtë dhe në kohë reale

Një instrument i domosdoshëm për sigurimin e distancimit social në kushtet e pandemisë Covid-19.

Njoftime në kohë reale në rast të mbipopullimit të një zone me më shumë individ se sa maksimumi i përcaktuar nëpërmjet SMS ose email.

Read Article

 

Sistemi i njoftimit të infermierëve me butonin PUSH-CALL

Monitorim i automatizuar ne distance

  • ✓  Pajisni dhomat e kujdesit për pacientët me butona wireless për njoftimin e infermierëve në kohë reale.

    ✓ Organizim eficent i infermierëve në pavione të mbingarkuara me pacientë.

    ✓ Njoftimi i personelit shëndetësor në moment në rast krizash shëndetësore.

    ✓ Sistem i përshtatshëm për cdo hapësirë dhe zonë spitalore.

  • Read Article
  •  
Agjenti Shuarës Novec 1230

Monitorim i automatizuar ne distance

Lëngu për Mbrojtjen nga Zjarri 3M ™ Novec ™ 1230 është një agjent i pastër për shuarjen e zjarrit i cili u zhvillua si një alternative e zëvendësimit të halonit dhe hidrofluorokarbonit (HFC). Ajo i përket një familje kimikatesh të quajtur halokarbure, një grup i cili përfshin HFC dhe fluoroketone. Lëngu Novec 1230 është fluoroketon, ndërsa agjentët kimikë të pastër si FM-200 ™ dhe ECARO-25® janë HFC (HFC-227ea, HFC-125). Lëngu Novec 1230 ka një potencial ngrohje globale (GWP) më pak se një ndërsa këta HFC kanë një GWP prej më shumë se 3000. Lëngu Novec 1230 ka kufirin më të lartë të sigurisë midis agjentëve të pastër, përfshirë gazin inert.

Read Article

 

Vehicle GPS Tracker

Monitorim i automatizuar ne distance

Applications

✓ Track Motorcycle, Private cars, Vehicle rental, Equipment outside

✓ Monitor company vehicles

✓ Electric vehicles, Motorcycle, Cars, Trucks, Scooter

Read Article

 

Cloud-Based Network Management

Monitorim i automatizuar ne distance

PLANET CloudViewer is an Intelligent App to monitor your network in the cloud. With cloud network, it makes data and services available from anywhere with an Internet connection. With PLANET CloudViewer, your network status can be monitored in real time anytime, anywhere via your mobile phone or tablet. User can easily check network status, device information, and port and PoE statuses from the cloud to reduce management costs.

Read Article

 

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.