Smart Home nëpërmjet modulit Integra

Monitorim i automatizuar ne distance

Panelet e kontrollit INTEGRA mundësojnë implementimin e sistemit të sigurisë për shtëpi, si dhe funksioneve të automatizimit të shtëpisë brenda një kontrolleri të vetëm. Kjo zgjidhje ofron funksionalitet më të lartë sesa opsioni në të cilin përdoren një numër sistemesh të ndara. Kjo është jo vetëm e përshtatshme, por edhe me kosto efektive, sepse të njëjtat pajisje mund të kryejnë disa funksione. Ofrohet gjithashtu një mundësi e kontrollit të shpejtë dhe në distancë për të gjitha funksionet e sistemit. Aplikacioni INTEGRA CONTROL do ta bëjë smartphone-in ose tabletin tuaj një qendër kontrolli mobile për të gjithë ndërtesën.

Read Article

 

VPN Security Router

Monitorim i automatizuar ne distance

The innovation of the Internet has created tremendous worldwide opportunities for e-business and information sharing. It has become essential for businesses to focus more on network security issues. The demand for information security has become the primary concern for the enterprises. To fulfill this demand, PLANET has launched the VR-300P VPN PoE Security Router, an all-in-one appliance that carries several main categories across your network security deployments: Cyber Security, SPI firewall security protection, policy auditing (Content Filtering, VPN Tunnel and MAC/IP Filtering), AP Controller, Captive Portal, RADIUS and easy management (Setup Wizard, DHCP Server and Dashboard). Furthermore, its Dual-WAN Failover, Outbound Load Balance and High-Availability features can improve the network efficiency while the web-based interface provides friendly and consistent user experience.

Read Article

 

SNMP/Web Communication Card

Monitorim i automatizuar ne distance

Remotely monitor, manage and control the power supply to your computer devices

UPS connection to Ethernet for remote device control and real-time event reporting management

Compatible with all Eaton UPSs with a communication card slot

Remote control of the UPS status (autonomy, alarms, etc...) and alarm notifications via email or SMS

Remote management of actions for electrical problems (shutdown, restart, migration, etc.)

Remote control of UPS output sockets with Powershare function

Allows UPS integration with virtualized platforms such as vCenter and XenCenter

Read Article

 

Monitorimi i Temperaturës dhe Energjisë për Dhomat Frigoriferike

Monitorim i automatizuar ne distance

Mbrojtja e mijëra lekëve të investuara në ushqime si pasojë e problemeve dhe mungesës së energjisë elektrike.

Instalimi i sensorëve të temperaturës/lagështisë dhe monitorimit të energjisë në dhomën frigoriferike. Tani klienti njoftohet nëpërmjet mesazheve dhe aplikacionit kur temperaturat janë të larta apo kur ka probleme dhe mungesë të energjisë. Të gjitha paisjet janë në përputhje dhe të çertifikuara me standartet kombëtare dhe europiane.

Read Article

 

Eaton IT Racks

Monitorim i automatizuar ne distance

Essential Enclosure System for small, medium and large data center

Format: 27, 42 or 47U

Dimensions: Width(600 or 800mm) / Depth (800, 1000 or 1200mm)

Load capacity (static) : 1100kg

Single perforated front door

Split rear doors or single rear door

Side panels with recessed lock (allowing baying of racks)

Jacking feet enabling adjustment from inside and outside the rack

✓ Black painted internals (rails etc) & U labels front & rear

✓ Casters & levelling feet included

✓ Baying kit, earth kit and fixings kit included

Read Article

 

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.