Universal Monitoring Module GPRS-A

Monitorim i automatizuar ne distance

GPRS-A is a universal monitoring module, provided with GSM telephone, supporting data transmission using GPRS technology. The device can work as part of intruder alarm systems as well as automation systems. It provides reporting from the alarm control panel to the monitoring station and notifies the concerned parties about selected events. Thanks to its configurable inputs that support analog signals, it can be used to supervise operation of any sensors measuring different physical quantities and report instances when the set thresholds are crossed.

Read Article

 

24/7 Monitorim i Automatizuar në Distancë i Makinetave

Monitorim i automatizuar ne distance

Merrni në kohë reale njoftime në rast të mungesës dhe rikthimit të energjisë elektrike duke shmangur dëmet si pasojë e mungeses së gjatë të saj dhe marrë masa paraprake, njoftime në rast të tentatives për të lëvizur apo dëmtuar makinetën nëpërmjet dridhjeve jashtë kufirit të lejuar, informacione mbi nivelin e temperaturës duke u njoftuar mbi kalimin e vlerave të përcaktuara, njoftime në rast të hapjes apo mbylljes së dyerve nëpërmjet sensorëve të monitorimit, si dhe të statusit (hapur/mbyllur) të dyerve.

Read Article

 

Ceiling Mount Wireless Access Point

Monitorim i automatizuar ne distance

With user-friendly Web UI and step-by-step Quick Setup Wizard, the WNAP-C3200E is easy to install, even for users who never experience setting up a wireless network. Furthermore, simply install our software controller, PLANET SAPC (Smart AP Control), to deliver wireless profiles to multiple APs simultaneously, thus making the central management simple.

Read Article

 

Pajisja H2 për gjurmimin e personave në ambjente të brendshme

Monitorim i automatizuar ne distance

H2 është zgjidhja ideale për gjurmimin e personelit brenda hapësirave të mbyllura si: hotele, supermarket të mëdha, spitale, shkolla etj. I dizenjuar në teknologjinë 2.4 GHz dhe e certifikuar me standartin IP67 kjo paisje është e aftë të përballojë temperaturat, lagështirën dhe ujin. Paisja H2 tregon vendndodhjen nëpërmjet Bluetooth-it, duke shpërndarë infomacione RSSI. Në varësi të informacioneve RSSI, sa më afër të jetë marrësi (kontrolleri) me dërguesin (H2) aq më i fortë është sinjali dhe anasjelltas. Pra distanca (vendndodhja e individit) përcaktohet nga fortësia e sinjalit të transmetuar nga paisja H2 që ai mbart.

Read Article

 

Shërbimi i gjurmimit të automjeteve

Monitorim i automatizuar ne distance

✔ Tregon vendndodhjen e automjetit në kohë reale.

✔ GPS ka të integruar në brendësi një sensor të ndjeshëm ndaj dridhjeve, nëse automjeti dridhet lehtë për 3 sekonda paisja do ti dërgojë alarm pronarit.

✔ Geo-Fence ndihmon në përcaktimin e një zone sigurie për automjetin, nqs makina del jashtë kësaj zone GPS do t’i dërgojë alarm pronarit.

✔ GPS është i mbrojtur nga depërtimi i ujit nëpërmjet standartit IP65

✔ Serveri ruan të gjitha lëvizjet e automjetit për 6 muajt e fundit, të cilat mund ti aksesoni në cdo moment nga telefoni ose kompjuteri juaj.

✔ GPS do t’ju njoftojë në kohë reale në rast të tejkalimit të shpejtësisë nga përdoruesi.

✔ Sistemi përmban një bateri rezervë që zgjat deri në 7 ditë. 

Read Article

 

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.