Teknologjia IoT për tokat bujqësore

Monitorim i automatizuar ne distance

Dragino LSE01 është një sensor LoRa WAN që shërben për të matur lagështirën dhe cilësinë e ujit për tokat bujqësore. I aftë për të detektuar me precizion të lartë, ky sensor bën të mundur transmetimin e vlerave të matura nëpërmjet Wireless-it pa patur nevojën e përdorimit të kabllove. Ky sensor është krijuar për të matur lagështirën e tokës pavarësisht tipologjisë së saj.

Read Article

 

Automatizimi i ndërtesave bazuar në sistemin KNX

Monitorim i automatizuar ne distance

KNX është një standart global i automatizimit të rezidencave, zyrave dhe ndërtesave industriale dhe komerciale. Paisje të prodhuesve të ndryshme ndërlidhen nëpërmjet teknologjisë KNX duke u bashkuar në një rrjet dhe funksionuar si një sistem i vetëm.

Read Article

 

PoE Gigabit Desktop Switch

Monitorim i automatizuar ne distance

The GSD-504UP provides four 802.3at/bt PoE ports for catering to small-scale home and SOHO IP surveillance networks at a lower total cost. The GSD-504UP comes with a high-performance switch architecture and 120-watt PoE power budget. The recorded video files from the 4 PoE IP cameras powered by the GSD-504UP are saved to the 4-channel NVR system.

Read Article

 

Sistemi i Sigurisë Wireless Abax 2

Monitorim i automatizuar ne distance

Qëllimi i sistemit wireless ABAX 2 është të mbrojë pronën private – si ndërtesën ashtu edhe zonën përreth saj. Ky sistem mund të përdoret gjithashtu me sukses në automatizimin e ndërtesave të llojeve të ndryshme. Pra sistemi ofron një kombinim unik të sigurisë dhe komoditetit. I ndërtuar sipas parimeve më të avancuara për kursimin e energjisë ky sistem siguron mundësinë për të operuar pa ndryshuar bateritë deri ne 8 vite.

Produktet që ABAX 2 ka në portofolin e tij:

✓ Sirena wireless

✓ Detektor të brendshëm dhe të jashtëm lëvizjeje

✓ Detektor për thyerjen e xhamit, praninë e tymit, detektor rrjedhjeje gazi ose uji etj.

Read Article

 

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.