Sistemi i matjes së pjesëmarrjes për punonjësit i bazuar në Cloud

Monitorim i automatizuar ne distanceMenaxhimi i pjesëmarrjes së punonjësve është shumë i rëndësishëm në cdo organizatë pasi mund të përcaktojë nëse një biznes do të jetë i suksesshëm në të ardhmen. Gjithashtu mbetet thelbësore që sistemi të jetë i aftë ti ofroj klientit mundësinë që informacionin që ka mbledhur dhe përpunuar t’ja ofrojë në cdo kohë dhe rrethanë pavarësisht se ku klienti ndodhet. CSP ofron një zgjidhje të plotë për sistemin e matjes së pjesëmarrjes dhe akses kontrollit bazuar në teknologjinë cloud.

Read Article

 

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.