Teknologjia IoT për tokat bujqësore

Monitorim i automatizuar ne distance

Dragino LSE01 është një sensor LoRa WAN që shërben për të matur lagështirën dhe cilësinë e ujit për tokat bujqësore. I aftë për të detektuar me precizion të lartë, ky sensor bën të mundur transmetimin e vlerave të matura nëpërmjet Wireless-it pa patur nevojën e përdorimit të kabllove. Ky sensor është krijuar për të matur lagështirën e tokës pavarësisht tipologjisë së saj.

Read Article

 

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.