Automatizimi i ndërtesave bazuar në sistemin KNX

Monitorim i automatizuar ne distance

KNX është një standart global i automatizimit të rezidencave, zyrave dhe ndërtesave industriale dhe komerciale. Paisje të prodhuesve të ndryshme ndërlidhen nëpërmjet teknologjisë KNX duke u bashkuar në një rrjet dhe funksionuar si një sistem i vetëm.

Read Article

 

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.