Sistemi i Sigurisë Wireless Abax 2

Monitorim i automatizuar ne distance

Qëllimi i sistemit wireless ABAX 2 është të mbrojë pronën private – si ndërtesën ashtu edhe zonën përreth saj. Ky sistem mund të përdoret gjithashtu me sukses në automatizimin e ndërtesave të llojeve të ndryshme. Pra sistemi ofron një kombinim unik të sigurisë dhe komoditetit. I ndërtuar sipas parimeve më të avancuara për kursimin e energjisë ky sistem siguron mundësinë për të operuar pa ndryshuar bateritë deri ne 8 vite.

Produktet që ABAX 2 ka në portofolin e tij:

✓ Sirena wireless

✓ Detektor të brendshëm dhe të jashtëm lëvizjeje

✓ Detektor për thyerjen e xhamit, praninë e tymit, detektor rrjedhjeje gazi ose uji etj.

Read Article

 

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.