Sistemi i Aksesit nëpërmjet gjurmës së gishtit

Monitorim i automatizuar ne distance

CSP ofron për tregun Shqiptar sistemin e aksesit nëpërmjet kartës dhe shenjës së gishtin për të gjitha ambjentet tuaja: zyra, universitete, hotele etj. Ky sistem mundëson 3 tipe operimi:

- Kartë + Shenjë Gishti

- Vetëm Shenjë Gishti

- Vetëm Kartë

Read Article

 

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.