IoT për të gjitha Farmacitë dhe Depot Farmaceutike

Monitorim i automatizuar ne distance

Monitoroni në distancë, merrni raporte të detajuara, shmangi gjobat dhe thyerjen e ligjit, bëhu pjesë e teknologjisë më të fundit!

1. Monitorim temperature dhe lagështire

2. Njoftime në kohë reale me sms apo email

3. Raporte të detajuara mujore konform ligjit në fuqi

4. Sensorë wireless, pa tela

5. Suport dhe trajnime

6. Pagesa mujore shërbimi

7. Garanci e përjetshme

Read Article

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.