New Line of PIR and Dual-Tech (PIR + MW) Detectors

Monitorim i automatizuar ne distance

Ky sistem alarmi është krijuar për të mbrojtur të gjithë llojet e ambienteve, si brenda(indoor) ashtu edhe jashtë(outdoor) duke përdorur teknologjinë e detektimit perde. Kjo teknologji mundëson monitorimin e një sipërfaqje të caktuar si: hyrjen e shtëpisë, murin rrethues, balkonin etj.

Read Article

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.