Zbulimi i etheve Coronavirus nepermjet teknologjise

Zbulimi i Etheve CoronavirusInfeksionet virale dhe bakteriale si Coronavirus që përhapet përmes kontaktit njerëzor dhe transmetimit të ajrit paraqesin një problem serioz shëndetësor, përfshirë mundësinë e pandemive, siç tregohet nga shpërthimet e fundit të gripit. Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) u njoftua për herë të parë në Coronavirus në 31 Dhjetor 2019.

Read Article

Advantages of IP Surveillance vs. Analog

ADVANTAGES OF IP SURVEILLANCE vs. ANALOGAdvantages of IP Surveillance vs. Analog
For video surveillance in today’s high-security world, an increasing number of customers are turning to IP camera solutions. If you’re looking to install a new surveillance system, or wish to upgrade an existing system, IP surveillance offers several advantages over traditional CCTV analog video technology. Take a closer look at the many ways in which network cameras have surpassed their analog counterparts.

READ ARTICLE

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.