Menaxhimi i punonjËsve nëpërmjet identifikimit të fytyrës dhe pëllëmbës së dorës

Monitorim i automatizuar ne distance

Terminali multi-biometrik i identifikimit të pjesëmarrjes dhe kontrollit të hyrjes për punonjësit, ofron një ndërfaqe operacionale miqësore për përdoruesit për të siguruar një përvojë sa më të mirë, me algoritmin më të fundit Palm / Face dhe teknologjinë e përparuar të identifikimit të gjurmës së gishtit. Komunikimi përmes TCP / IP, USB, WIFI (opsionale), siguron një lidhje të sigurtë me serverin dhe transferimin e të dhënave në kohë reale.

Read Article

INDOOR TOUCH SCREEN PoE VIDEO INTERCOM

Monitorim i automatizuar ne distance

Touch Screen Video Intercom with PoE  PLANET VTS-700P 7-inch SIP Indoor Touch Screen PoE Video Intercom, the command center of the Video Intercom and Automation Systems, provides you with the convenience of managing functions at the touch of the beautifully-designed unit’s screen. The VTS-700P, perfect for homes and businesses, delivers whatever command you have in mind without, for example, having to go the door to unlock it to let a visitor in.

Read Article

Detektori i programueshëm i temperaturës TD-1 nga Satel

Monitorim i automatizuar ne distance

Detektori TD-1 është i aftë të trajtojë lexime të temperaturës nga 2 sensorë të ndryshëm njëkohësisht: sensori që ka të integruar në brendësi të tij dhe dhe një sensor të jashtëm. Ky detektorë është i aftë për të matur temperatura në intervalin -30°C deri në +60°C dhe të dërgojë alarme në rast se temperatura e ambjentit del jashtë vlera të përcaktuara nga përdoruesi. Mund të njoftojë përdoruesin edhe në rastet kur ka luhatje të ndjeshme të temperaturës brenda një kohe të shkurtër. Detektori përmban 3 butona të cilët shërbejnë për progamimin e tij si dhe nje ekran LCD me 4 shifra i cili tregon temperaturën aktuale të ambjentit dhe vlerën të lexuar nga sonda e jashtme. Gjithashtu në ekran shfaqen edhe mesazhet në rast të ndonjë problemi me sistemin.

Read Article

Enterprise 5-Port 10/100/1000T VPN Security Router

Monitorim i automatizuar ne distance

The innovation of the Internet has created tremendous worldwide opportunities for e-business and information sharing. It has become essential for businesses to focus more on network security issues. The demand for information security has become the primary concern for the enterprises. It is applicable to the small-scale sector (from 60 to 100 people), using a 13-inch desktop design, with five Gigabit ports (WAN/LAN). It provides higher performance with all Gigabit Ethernet interfaces which offer faster speeds for your network applications.

Read Article

Industrial Automation

Monitorim i automatizuar ne distance

PLANET Industrial Automation solution helps realize IoT-based connectivity by providing a variety of products to flexibly and efficiently transform traditional industrial devices into TCP/IP transmission and management. Made for smart manufacturing, machine automation and intelligent transportation system (ITS), it covers products such as Serial Device Servers, Modbus Gateway with Modbus RTU/ASCII, and EtherCAT Slave I/O Module integrated with Modbus TCP and MQTT Protocols.

Read Article

Subcategories

LEARN MORE
Want to receive tips, best practices, white papers and other informational articles? Enter your email address and we’ll occasionally send you educational materials relating to Video Surveillance.